Policy


Familydesign AB's Policy

KÖPVILLKOR

Samtliga bilder i familydesigns sortiment får aldrig reproduceras eller på annat sätt användas i kommersiella sammanhang utan familydesign.se samt respektive lisensgivare/upphovsmans skriftliga medgivande.

Ångerrätt och reklamation.
Alla våra produkter har ett års garanti och tre års reklamationsrätt. Garantin täcker fel som fanns på produkten vid leverans, felaktiga eller skadade varor ersätts utan extra kostnad. När du handlar hos oss har du ingen ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 11§, då vi special tillverkar tavlan efter din beställning.

Garanti och varufel.
Vi hoppas att du skall vara helt nöjd med vår produkt men skulle det oväntade uppstå gäller följande: familydesign.se lämnar ett års garanti på samtliga produkter mot ursprungliga fel. Fel som orsakats av slitage, felaktig montering eller oaktsamhet ersätts inte.

Våra bildmotiv är kvalitetssäkrade och produkterna tillverkas i material av hög kvalitet och i moderna och ändamålsenliga produktionsanläggningar. I hela tillverkningsprocessen finns inbyggda kontrollsteg för att säkerställa en felfri produkt. Trots detta rekommenderar vi dig att alltid innan upphängning kontrollera produkten så att inga fabrikationsfel eller transportskador uppstått. Vi vill även informera om att bilder kan återges olika avseende ton, färgnyans och upplösning beroende på skilda bildskärmars prestanda och ljusförhållanden. Vi kan tyvärr inte ansvara för eller hållas till svars för olikheter mellan bildskärm och levererad produkt.

Reklamation och fel.
Skulle fel upptäckas ber vi dig snarast skicka dokumentation med foto och en kort beskrivning till info@familydesign.se så återkopplar vi normalt inom en arbetsdag med en åtgärdsplan. Returnera inga produkter till familydesign.se utan att först ha kontaktat kundtjänst. Är orsaken ett fabrikationsfel eller transportskada så ersätter vi givetvis varan kostnadsfritt med en ny.

Enligt konsumentköplagen har du som privatperson tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång dock köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Övrig information.
För att garantera ett bra slutresultat är det viktigt att den medföljande anvisningen följs. Vi reserverar oss för ev. tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster.

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras i Svensk domstol.